slim1103: \. 010) 4953 - 2385 010) 9086 - 2355

- 4

Taisiya: -2 .010-5532-5313 .

dilay5: 65 10 01049983337

olya: pojta ne jelaete01089918972


MARINA: EST U VAS VIZA,ESLI EST TO POZVONITE PO T...01071485546 MOJNO ZORABOTAT 2000000.